Anh Mai Tất Thắng – Giám đốc NM TotalGaz

quantrihazo 28/09/2023

Lúc đầu tham gia mình nghĩ thử tìm hiểu về SƠ ĐỒ TƯ DUY để xem có áp dụng cho con trong học tập. Nhưng suy nghĩ của mình đã thay đổi hoàn toàn ngay sau buổi đầu tiên được chia sẻ và hướng dẫn bởi Cô Candy Nguyên. Và mình đã áp dụng ngay Sơ đồ tư duy cho chính công việc của mình hiện tại và đang có động lực, hứng thú với những phác thảo Sơ đồ tư duy sắp đến => Change = Chance <3<3   Cảm ơn Cô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *